Residentie het molenhof

Een assistentiewoning, iets voor u?

 • Home
 • Dienstverlening

Toelatingsvoorwaarden


Het Molenhof is toegankelijk voor alleenstaanden of samenwonenden. De minimumleeftijd is 65 jaar (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden, bijvoorbeeld als je een mobiele beperking hebt).
Kandidaat-bewoners moeten aantonen dat ze zelfstandig kunnen wonen. De coördinator van Het Molenhof bezorgt je een attest ‘verklaring huisarts’ en een sociaal verslag.  De aanvragen worden chronologisch toegevoegd aan een wachtlijst. Er wordt voorrang gegeven aan inwoners van het arrondissement Leuven.

WAAROM EEN ASSISTENTIEWONING?


BYE BYE EENZAAMHEID

Kun je je eigen woning moeilijk aanpassen aan je specifieke noden? 
Of word je geconfronteerd met aanhoudende gevoelens van onveiligheid of eenzaamheid? 
En kun je jezelf nog goed behelpen? Dan kan een assistentiewoning een oplossing voor je zijn.


Een assistentiewoning biedt je een zelfstandige en beschermde woonomgeving. Je kunt er vrijblijvend een beroep doen op een uitgebreid pakket aan gemeenschappelijke voorzieningen en georganiseerde dienstverleningen op maat.

BEHOUD JE Vrijheid

Je privacy wordt volledig gerespecteerd.  Je kunt zelf je dag invullen en bepaalt zelf of je deelneemt aan georganiseerde activiteiten.

Dankzij een gepersonaliseerde sleutel kun je dag en nacht het gebouw en jouw flat binnen- en buitengaan. Elke flat heeft een eigen brievenbus aan de hoofdingang van de residentie.  

Ook ben je – als bewoner – niet gebonden aan de door ons voorgestelde dienstverstrekkers.  Als je dat wenst kun je bijvoorbeeld zelf je eigen huisarts, kinesist of kapper behouden.

BEVEILIGING/ HULP

Elke flat heeft drie noodoproepplaatsen.  Oproepen worden automatisch doorgeschakeld naar de medewerker preventie via:  

 • de telefoon in de woonkamer;
 • een druktoets in de badkamer;
 • een trektouwtje in de slaapkamer.

Zo kan hulpinterventie bij noodoproepen vanuit de flats continu verzekerd worden, 24 op 24 uur, (echter geen medische of gespecialiseerde permanentie).

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Activiteitenaanbod

Geniet van een uitgebreide kalender met activiteiten. Een zinvolle daginvulling en aangename vrijetijdsbesteding. Daar zorgt het afwisselende aanbod van onze animator voor.  De bedoeling is mentaal en fysiek in balans te blijven en regelmatig de kans te krijgen om deel te nemen aan workshops en lezingen. In Het Molenhof kun je levenslang leren en jezelf blijven ontplooien.

 

Al deze activiteiten, waaraan je vrij kan deelnemen, worden steeds vooraf in het maandelijks Molenhofkrantje aangekondigd. Je kunt ook zelf ideeën aanreiken om voor jong en oud in de wijk het verschil te maken. Wat denk je ervan om je levenswijsheid en levensvreugde delen met jong en oud? Het Molenhof wil het kloppende hart zijn van een levendige wijk.


Wil je meer doen dan alleen maar deelnemen?  Dan kun je je bijvoorbeeld vrij engageren om:

 • activiteiten zoals de hobbyclub, het zanguurtje of het Molenhofkrantje mee te organiseren;
 • mee na te denken over hoe we samen met de jeugd kunnen anticiperen op klimaatveranderingen;;
 • deel te nemen aan projecten van de stad, zodat je de stem van ouderen kunt laten horen.

  Volgende activiteiten kunnen o.a. aangeboden worden:

  • zitturnen en zityoga
  • spel-, dans-, en knutselactiviteiten
  • uitstappen
  • gezelschapsspelen
  • petanque
  • zangkoor
  • film
  • optredens
  • koffie- en taartbijeenkomsten
  • lezingen rond gezondheid en welzijn

EXTRA’S

Er is geen permanente verpleeg-, gezins- en huishoudelijke hulp voorzien.  In overleg met onze coördinator kun je wel een beroep doen op de volgende diensten:

 • gezins- en bejaardenhulp (Familiehulp, Landelijke thuiszorg, Zorg Leuven)
 • poetshulp (Familiehulp, Landelijke thuiszorg, Puuur, Zorg Leuven)
 • thuisverpleging (Wit-Gele Kruis, zelfstandig verplegingsteam Meerdael of andere groepen van zelfstandig verpleegkundigen)
 • nachtverpleging aan huis (project Zorgcirkels 24 WZC St. Bernardus)
 • thuisoppasdienst en vervoersdienst (CM)
 • tussenkomsten (vrij te kiezen kinesist, dokter…)
 • warme of koude maaltijden (Zorg Leuven of een privé-traiteurdienst)
 • boodschappendienst (bakker, brouwer, droogkuis, apotheek…)
 • vrijwilligers van o.a. Samana, vzw Alvinnenberg,...

Met enkele van de bovenvermelde thuiszorgdiensten werden contracten aangegaan zodat bewoners in een (tijdelijke) crisissituatie binnen de 24 uur door hen geholpen kunnen worden.

sfeerbeelden activiteiten

HET MOLENHOF

Wat als zelfstandig wonen niet meer kan?

In een assistentiewoning ligt de klemtoon op het ‘zelfstandig wonen’ waarbij de zorgverstrekking bijkomstig of gelimiteerd moet zijn.  Maar er kan een moment komen dat zelfstandig wonen moeilijk wordt en de nodige zorg te groot.  Dankzij een goede samenwerking met 2 rusthuizen, nl. Home Vogelzang (Heverlee) en Woon- en zorgcentrum Dijlehof (Leuven) kunnen we u een betere oplossing aanbieden. U behoudt wel uw vrije keuze.